Hukuk, Siyaset ve İmkanlar Sempozyum Programı

Hukuk, Siyaset ve İmkanlar Sempozyum Programı

Ekim 15, 2023 0

Kapitalist sistemin geldiğimiz aşamasında daimileşmiş bir kriz hâliyle karşı karşıyayız.
Neoliberal rasyonalitenin bizi adeta fırlattığı bu aşamada, sağ popülist yönetimlerin, faşist
partilerin yükselişe geçtiği, devletlerin gittikçe otoriterleştiği, yaratılan korku ikliminde
olağanüstü hâlle olağan olanın birbirine girdiği artık aşikâr hâle geldi. İnsan hakları çağının bir
parçası olarak da anılan bu dönemde haklar enflasyonunun arka yüzünde haksızlıklarla dolu
yaşamlar ve hatta ölümler var. Pay etme/ dışarda bırakma, baskı altına alma mekanizması olarak
kapitalist ulus devlet sönümlenmek bir tarafa, tam da bu devlet mantığına karşı çıkmak
maksadıyla faaliyet hâlinde olunan siyasi alanlarımızı bastırmakla yetinmiyor, neredeyse bu
alanları bertaraf ederek etkisini arttırıyor. Günbegün otoriterleşen devletler, yaşanan siyasi ve
sosyal gelişmeler karşısında meydanı -emekçiler, kadınlar, LGBTİ+’lar, mülteciler ve tüm
diğer ezilen, dışlanan gruplarla dolu görmek yerine- boş bulmak adına
depolitizasyon/hiperpolitizasyon araçlarını işlevsel kılmak için ciddi çabalar sarf ediyorlar.


Hukukun pozisyonuysa ciddi derecede kayganlaşmış hâlde, zira tüm taraflar için hem
zehir hem de ilaç konumunda olan hukuk, özelde insan hakları, ihtiyaç sahipleri için siyasi
mücadele aracıyken, iktidardakiler için bir siyasetsizleştirme aracı niteliğine bürünüyor.
Olağanüstü hâl ilanları, pandemi, yabancı düşmanlığı gibi bahanelerle kamusal alanların
dağıtılması ve tüm bunların hukuk alanına yansımaları sebebiyle, bugün hukukun otoriter
devletlerin elindeki en önde gelen enstrümana dönüştüğünü gözlemlemek mümkün.
Daha yakına gelirsek; bizler tüm bu sürecin Türkiye versiyonunu tecrübe ediyoruz.
Devletin kendine has bakiyesinde tarihi olarak biriktirdiklerinden siyasal İslam, şovenizm,
tekçilik gibi söylem ve pratiklerle uluslararası camiada yaşanan siyasi ve sosyal gelişmeler,
içinde yaşadığımız coğrafyada ziyadesiyle birleşmiş hâlde. Özellikle Mayıs seçimleri ve
evvelinde yaşanan Maraş merkezli deprem, ölüm kalım düzleminde muktedirle nasıl burun
buruna, haklarımızdan nasıl da soyundurulmuş olduğumuzu gösterdi. Bununla ilgili olarak
siyasetin de -üstelik de bir -hadi bilemediniz iki güne- sıkıştırılmış, siyasi katılımdan çok
dışlamanın bir vasıtası olarak icra edilen- seçimlere sıkıştırılmış olduğu daha sarih bir biçimde
ortaya çıktı.


İşte bu sıkışmışlık, diğer taraftan da kriz ve müphemlik zamanlarında, 2023
Türkiye’sinde, bu çivisi çıkmış zamanların ruhunu ve içerisinde barındırdığı imkânları, siyaseti, siyasetsizleştirilişimizi, paradoksal vaziyeti ve siyasetle ilişkisi açısından hukuku, Eleştirel
Hukuk Çalışmaları Topluluğu olarak ve kıymetli katılımcılarımızla tartışmayı amaçlıyoruz.


İlgili herkesi, 21-22 Ekim’de Mülkiyeliler Kültür Merkezi’nde düzenlenecek “Hukuk,
Siyaset ve İmkânlar” başlıklı konferansımıza bekliyoruz.

 HUKUK, SİYASET VE İMKÂNLAR 

Eleştirel Hukuk Çalışmaları Topluluğu 

21- 22 Ekim 

Mülkiyeliler Kültür Merkezi 

Açılış (10.00- 10.40) 

Costas Douzinas 

Moderasyon: Yusuf Enes Karataş 

1. GÜN 

1. Oturum: (11.00- 12.40) 

Hukuk- Siyaset İlişkisinin Kökeni ve Kriz Hâli 

Gökçe Çataloluk 

Aykut Çelebi 

Cemil Ozansü 

Moderasyon: Ezgi Duman 

2. Oturum (13.30- 15.10) 

Marksizm ve Hukuk 

Barkın Asal 

Buğrahan Fertellioğlu 

Ateş Uslu 

Moderasyon: Ersin Vedat Elgür 

3. Oturum (15.30- 17.10) 

Queer ve/veya Feminist Tartışmalar, İmkânlar 

Ceren Akçabay 

Gülben Salman 

Alev Özkazanç 

Moderasyon: İrem Akı 

2. Gün 

1. Oturum: (10.30- 12.10) 

Güncel Durum, Kriz(ler) ve İmkânlar 

Cenk Saraçoğlu 

Aydın Ördek 

Füsun Üstel 

Moderasyon: Elçin Aktoprak 

2. Oturum (13.00- 14.40) 

Post-Yapısalcı Eleştirel Düşünce ve İmkânlar 

Ezgi Duman 

Irmak Kepenek 

Ferda Keskin 

Moderasyon: Rabia Sağlam 

3. Oturum (15.00- 16.40) 

Toplumsal Hareketler- İnsan Hakları İlişkisi, Hak Mücadeleleri ve İmkânlar 

Erdem Denk 

İzzet Mert Ertan 

Gönenç Hacaloğlu 

Moderasyon: Yasemin Özdek