Kategori: yazılar

Agon Hamza’yla Söyleşi: “Aşırı Sağ”ın Yükselişi ve Sol

Ezgi Duman Çeviri Düzelti: Dicle Demir Eleştirel Hukuk Çalışmaları Topluluğu: Bildiğiniz gibi, geçen sene Türkiye’de önemli bir seçim gerçekleşti ve bu ay sonunda da yerel seçimler olacak. Geçen sefer de gördüğümüz üzere sağ partiler yükselişte. Bu sadece Türkiye’ye özgü bir mesele de değil elbette; dünyanın pek çok yerinde otoriteryen/sağ-popülist rejimlerin yükselişte olduğuna, bunun da etkisiyle iktidarların…

Mart 20, 2024 0

Anayasa Mahkemesi zaten kapanmamış mıydı? Yeni bir kuruluş için ilk adımlar

Buğrahan Fertellioğlu Anayasa Mahkemesinin Can Atalay hakkında verdiği karar akabinde yaşanan olayların pozitif hukukun sunduğu zeminde incelenmesinin halen daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Buna karşın bu verili sınırlar dahilinde kaldığımız müddetçe “anayasa meselesi” konusunda olup bitenin ne olduğunu görmek bir nebze de olsa zorlaşacaktır. Bu nedenle bu yazıda Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında cereyan eden bu…

Kasım 16, 2023 0

Bir Direniş Teorisi

Costas Douzinas’ın 21-22 Ekim 2023 tarihinde düzenlediğimiz “Hukuk, Siyaset ve İmkânlar” başlıklı sempozyumumuzda yaptığı “Bir Direniş Teorisi” başlıklı konuşmanın çevirisini sunarız. Costas Douzinas Çev.: Dicle Demir & Ezgi Duman & Yusuf Enes Karataş İnsanlık itaatsizlikle başlar. Âdem ve Havva Tanrı’nın buyruğuna karşı gelir ve Cennet Bahçesi’ni terk ederek gözyaşı vadisine giderler. Prometheus, Olimpos Tanrılarından ateşi…

Ekim 30, 2023 0

A.B.D. ve Avrupa Birliği’nin İsrail-Filistin Savaşında Gösterdikleri “Kavramsal” Çürümenin Politikası

Emre Şimşek* “7 Ekim 2023 sabah saatlerinde dünya yeni bir gündeme uyandı. Hamas, 1987 yılında kuruluşundan bu yana en çok ses getiren eylemini “Aksa Tufanı Operasyonu” adıyla gerçekleştirdi. Birçok masum insan, tarihten ve bağlamdan kopuk bir biçimde Gazze şeridine yakın bölgelerde, İsrail Devletinin fiili alanında rehin alındı, katledildi ve yurtsuzlaştırıldı. Aralarında 1 aylık bebekler de…

Ekim 24, 2023 0

Manda ve Vesayet Sistemlerinin Kolonyal Kökenleri

Erhan Kızıl Milletler Cemiyeti (MC) döneminde manda (mandate) ve Birleşmiş Milletler (BM) döneminde vesayet (trusteeship) sistemleri, “kendini yönetme becerisi ya da kapasitesi olmayan halkların kendi ayakları üzerinde durma yetisini kazanması için kutsal bir medeniyet vazifesi olarak üstlenilen bir sorumluluk”[1] olarak kabul edilir ve “sıfırdan devlet inşa etme” projesidir. Bu projenin amacı sömürgeciliğin hukuki yollarla sürdürülmesidir ya…

Ağustos 22, 2023 0

Eski ve Yeni Faşizmler: Yaşar Ayaşlı ile Söyleşi

Söyleşenler: Yusuf Enes Karataş & Cevher Elgin 1. Emperyalizmin faşizmle olan ilişkisi nedir? Size göre faşizmin ön koşulları nedir ve emperyalizmle arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir? Emperyalist aşamaya gelinmeden önce oluşturucu bazı unsurları vardı ama henüz faşizm diye bir şey yoktu. 19. yüzyılın son çeyreğinden 20. yüzyılın başına kadar uzanan dönemde tekelci kapitalizmin iç ve dış…

Temmuz 25, 2023 0

Costas Douzinas’tan Can Atalay için mesaj var!

İnsan hakları hukukçusu, devletin zulmüne uğrayan mağdurların savunucusu ve Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay, hukuki çalışmaları ve siyasi aktivizmiyle hukukun ruhunu ve demokrasinin değerlerini temsil ediyor. İktidar ve yargı, Can‘ın Gezi eylemlerinde gösterdiği eylemlilik ve dayanışma sebebiyle, 14 Mayıs’ta onu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıyan halkın iradesini gasp ediyor. Can‘ın tek suçu toplumun vicdanının…

Temmuz 15, 2023 0

Devlet ve Sair Hususlar[1]

Ezgi Duman Devletin ne olduğuna ve/veya olmadığına dair çok çeşitli izahatın yapılabileceği aşikâr. Bu çeşitliliğin sebebi, kimi zaman farklı açılardan kavramın tahlil edilmesiyken kimi zaman ideolojik, siyasi görüşlerdeki farklılık ve hatta karşıtlıktır. Bu yüzden, yani devlet gibi bir kavramı izah etmek içinden çıkılması bir hayli zor bir “iş” olduğundan ve aynı zamanda eleştirelliğin bir icabı olarak…

Temmuz 12, 2023 0

Judith Butler’la Söyleşi: Deprem, Olağanüstü Hâl, Yas ve Mücadele

Emre Şimşek – Ezgi Duman – Yusuf Enes Karataş Eleştirel Hukuk Çalışmaları Topluluğu: Öncelikle, davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz.Sizlerle “mevcut olağanüstü hâl rejimleri” ve “ayrımcı yas tahsisatı” hakkında konuşmak istiyoruz. Türkiye’de olağanüstü hâl kurumsallaşmış ve -buna bağlı olarak ve merkez üssü Maraş olan deprem sürecinde de gördüğümüz gibi- bu tahsisat çoktan yaygınlaşmış hâlde. Bu…

Mayıs 10, 2023 0

Yapay Zekâ ve Yargılamaya Dair Eleştirel Bir Deneme

Alper Çavuşoğlu             Hukukla ilgili yapılan tartışmalarda genelde bir fikir (ide) olarak hukuk, tartışılmaz bir yere konur; hukukun düzgün işlemediğinden dem vurularak, hata ya yürürlükte olan hukuka ya da onu düzgün uygulayamayan yargılama mensuplarına ve diğer kamu görevlilerine yüklenir. Bu durumda, hukuk fikrinin gerçek dünyadaki izdüşümü olan “bozuk” imgenin düzeltilebilmesi için, hukuk düzeninin kusurlarının ortadan kaldırılmasıyla…

Şubat 3, 2023 0